พรมมิ ชนิดเม็ด จีพีโอ

500 ฿

พรมมิ หรือ ผักมิ (Bacopa monnieri) เป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย มีสรรพคุณบำรุงความจำ บำรุงสมอง ช่วยเกี่ยวกับ อาการไข้ รวมทั้งมีการใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ นอกจากนี้ ยังมีการรับประทานเป็นผักพื้นบ้านจากการที่พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย และเพาะปลูกได้ง่าย

บรรจุ: 60 เม็ด

วิธีรับประทาน: วันละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง

น้ำหนักสุทธิ: 46.8 กรัม

รายละเอียด

พรมมิ หรือ ผักมิ (Bacopa monnieri) เป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย มีสรรพคุณบำรุงความจำ บำรุงสมอง ช่วยเกี่ยวกับ อาการไข้ รวมทั้งมีการใช้ในตำรับยาไทยหลายตำรับ นอกจากนี้ ยังมีการรับประทานเป็นผักพื้นบ้านจากการที่พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย และเพาะปลูกได้ง่าย

สรรพคุณ

  1. บำรุงสมอง บำรุงความจำ พรมมิมีกลไกในการป้องกันสมองเสื่อม
  2. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการเก็บข้อมูล
  3. เพิ่มความหนาแน่นของเซลล์ประสาททำให้มีปริมาณสารสื่อประสาทมากขึ้น ได้แก่ การตื่นตัว
  4. การเรียนรู้และ  ความจำควบคุมการเคลื่อนไหว
  5. เพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่สมอง แต่ไม่มีผลต่อความดันโลหิต

จีพีโอ พรมมิ ชนิดเม็ด 300 มิลลิกรัม 60 เม็ด

พรมมิ เป็นสมุนไพรที่ได้รับการพิสูจน์ในขั้นหลอดทดลอง สัตว์ทดลองและในมนุษย์ว่า มีประสิทธิภาพในการบำรุงความจำ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและสารสกัดพรมมิที่ได้มาตรฐานและมีความคงตัว และได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพรมมิปริมาณ 300 mg.

นอกจากนี้ยังมีการรับประทานเป็นผักพื้นบ้านจากการที่พรมมิมีขึ้นทั่วไปในประเทศไทย เเละเพาะปลูกได้ง่ายจักเป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสมองและบำรุงความจำเพื่อทดเเทนสมุนไพรนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น แปะก๊วยและโสม